Skup pustych tonerów i tuszy z drukarek

Pojęcie energii jest bardzo znaczne. Mówiąc o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w połączeniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczką cukru, bądź energię mechaniczną potrzebną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Bez względu z jakim typem energii mamy do czynienia, jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przekazywania energii oraz jej przemiany. Przekazywanie energii jest zjawiskiem polegającym na przekazywaniu jakiejś jej części z jednego miejsca w inne. Istnieje wiele źródeł, z jakich da się pozyskać energię wykorzystywaną w przemyśle, służącą do ogrzewania, czy oświetlania fabryk. Niestety po jakimś czasie te źródła, z jakich dotychczas czerpaliśmy energię wyczerpią się. Dlatego coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej źródeł. Wydaje się, że niedługo będzie można czerpać energię z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia uzyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się ze znaczną prędkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przetwarzana w specjalnie do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, na skutek ich pracy nie powstają żadne zanieczyszczenia, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka urozmaiceniem krajobrazu. Wiatraki napędzane siłą wiatru nie są nowym wymysłem. Wcześniej Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki stosowane w Europie były wiatrakami kozłowymi, inaczej obrotowymi. Wraz z upływem czasu ludzie wynajdywali kolejne sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Używali wiatraków, z tak zaprojektowanym systemem przekładek, aby mogły unosić worki wypełnione ziarnem. W Holandii stosuje się wiatraki w celu osuszenia regionów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki mają wiele plusów, to jednak ich główną wadą, jest uzależnienie ich działania od warunków pogodowych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach wciąż funkcjonują młyny napędzane wiatrakami. W pewnych regionach karierę robią, wprawiane w ruch mocą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z niejednokrotnie bardzo głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik napędzany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego przytwierdza się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Zaletą energii elektrycznej wywarzanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie produkuje się spalin. Podobnie energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy poziomów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są poruszane wodą niesioną przez rzeki. Projekty zmierzające do wykorzystania pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, znajdują się na razie w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej planety dociera co roku ogromna ilość energii. Jest ona około dziesięć razy większa od ilości energii jaka jest zawarta we wszystkich pokładach paliw kopalnych oraz rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można stosować zarówno w elektrowniach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. Mniej więcej 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną użytkuje się w niektórych krajach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. Aby można było z niej skorzystać także w nocy, można magazynować energią słoneczną w akumulatorach. Warto dodać, że ilość energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury jaka panuje na ziemi. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w krajach, położonych blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Definicja energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zgromadzonej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze naszej planety, można więc przypuszczać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby wydobyć wody geotermalne, należy dowiercić się do głębokości na jakiej występują gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu stworzyć kolejny, przez który można pobierać wodę geotermalną. Pozyskana w ten sposób energia może być zużyta np. do ocieplania pomieszczeń domowych. Byłoby wspaniale, jeżeli w niedalekiej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i użycie pozyskiwanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem w dużej mierze ograniczającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena wymaganych do jej wytwarzania instalacji. Niewątpliwie wielką zaletą analizowanych wyżej źródeł energii jest to, że są one całkowicie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Być może właśnie ten czynnik będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w niedalekiej przyszłości. www.ekoswiat.eu